ดวงตก​ ชีวิตมีปัญหา สวด พระคาถามหาจักรพรรดิ​ 108 จบ​ หลวงปู่ดู่​ พรหม​ปัญโญ​

พระคาถามหาจักรพรรดิ​
Share

พระคาถามหาจักรพรรดิ

เป็นบทสวดของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.อยุธยา

นโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะ-ธา-พุท-โม-นะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

 

ดวงตก​ ชีวิตมีปัญหา สวด พระคาถามหาจักรพรรดิ​ 108 จบ​ หลวงปู่ดู่​ พรหม​ปัญโญ​

 

บทความที่ใกล้เคียง