คาถาเงินล้าน 108 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ยิ่งสวดยิ่งรวย ทำมาค้าขึ้น สำเร็จดังมุ่งหวัง

คาถาเงินล้าน
Share

คาถาเงินล้าน 108 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ยิ่งสวดยิ่งรวย ทำมาค้าขึ้น สำเร็จดังมุ่งหวัง

คาถาเงินล้าน 108 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

 

คาถาเงินล้าน 108 จบ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ยิ่งสวดยิ่งรวย ทำมาค้าขึ้น สำเร็จดังมุ่งหวัง

 

 

 

▶ รวมบทสวดมนต์อื่นๆ https://bit.ly/2TLNLtq

▶ ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต https://bit.ly/3k36Ulc

 

คาถาชินบัญชร 9 จบ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี สวดมนต์ก่อนนอน