ชุมนุมเทวดา – สะมันตา จักกะวาเฬสุ สวดสิบสองตำนาน

ชุมนุมเทวดา
Share

ชุมนุมเทวดา – สะมันตา จักกะวาเฬสุ สวดสิบสองตำนาน

ชุมนุมเทวดา สวดสิบสองตำนาน

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัต๎ราคัจฉันตุเทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทังฯ

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

 

บทสวดมนต์ ชุมนุมเทวดา สำเนียงมคธ | พร้อมคำอ่าน

 

บทสวดมนต์เพิ่มเติม