โครงการ คนละครึ่ง เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้ว วันนี้

Share

คนละครึ่ง.com เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้ว วันนี้ สิทธิรัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือ สูงสุด
ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

 

สำหรับประชาชน

เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  4. จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน

สำหรับร้านค้า

เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
ผ่านเว็บไซต์ และสาขาธนาคารกรุงไทย ในเวลาทำการ
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า
  1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
  3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

 

 

ที่มา : www.คนละครึ่ง.com