ฝึกภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง พูดไม่ได้ ไม่อยากพูด จะบอกอย่างไรในภาษาอังกฤษ

ฝึก ภาษาอังกฤษ
Share

ฝึก ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง พูดไม่ได้ ไม่อยากพูด จะบอกอย่างไรในภาษาอังกฤษ

มารู้จักกับวิธีการพูดภาษาอังกฤษที่จะสื่อถึงว่า คุณไม่อยากพูด หรือคุณพูดไม่ได้ ในภาษาอังกฤษนั้นมีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อที่คุณจะปฏิเสธการออกความคิดเห็นของคุณ ทั้งแบบปฏิเสธตรงๆ และแบบพูดอ้อมๆ ฝึก ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองได้อย่างง่ายจากประโยคทั้ง 9 รูปแบบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

I couldn’t say.

(ไอ คึดดึ่น เซ)

ใช้ในสถานการณ์ที่คุณนั้นรู้ดีแต่ไม่กล้าหรือไม่อยากจะพูดมันออกไป

 

I’ve never given it much thought.

(ไอ แอฟ เนเวอร์ กิฟเว่น อิท มัช ต๊อดธฺ)

สามารถใช้พูดเมื่อเจอคำถามให้เราไม่อยากตอบเพื่อบอกปัดปฏิเสธอย่างสุภาพ 

 

I don’t have any feelings either way.

(ไอ ด้นทฺ แฮฟ เอนี่ ฟิลลิ่ง เอเตอร์ เวย์)

ใช้ในสถานการณ์ที่คุณไม่อยากออกความคิดเห็น

 

Your guess is as good as mine.

(ยัวร์ เกส อิส แอส กู๊ด แอส มายนฺ)

ใช้เมื่อคุณไม่มีความเห็นในเรื่องนั้น ประหนึ่งว่าคุณก็รู้พอๆ กับคนถามนั้นเเหละ

 

I (really) don’t know what to say.

(ไอ ด้นท์ โนฺ วอท ทู เซย์)

ประโยคนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณรู้สึกคับอกคับใจไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้แล้ว

 

I really can’t say.

(ไอ เรียลลี่ ค้านทฺ เซย์)

ประโยคนี้เเทนความหมายได้ตรงตัวมากคือคุณรู้แต่คุณไม่สามารถพูดหรือบอกได้นั่นเอง

 

You’re asking the wrong person.

(ยู อาร์ อาสกิ่ง เดอะ รอง เพอซึ่น)

ถามผิดคนเเล้ว ใช้เมื่อคุณไม่รู้และไม่มีความเห็นในเรื่องที่ผู้ถามได้ถามคุณนั่นเอง

 

It doesn’t affect me (either way).

(อิท ดาสซึ่น เอฟเฟ็ก มี)

ใช้ประโยคนี้ได้เมื่อคุณอยากจะบอกว่าเรื่องที่คนสนทนากันอยู่นั้นไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคุณ หรือคุณไม่อยากที่จะสนทนาหรือมีส่วนร่วมในการพูดถึงเรื่องนั้นๆ 

 

It doesn’t make any difference to me.

(อิท ดาสซึ่น เมค เอนี่ ดิฟเฟอเ้นทฺ ทู มี)

ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องเปรียบเทียบ เพื่อจบการให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ It doesn’t make any difference to me whether Tom comes or not.

 

ฝึก ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง พูดไม่ได้ ไม่อยากพูด จะบอกอย่างไรในภาษาอังกฤษ

 

บทความที่ใกล้เคียง

 

Source : https://www.ihbristol.com/useful-english-expressions/example/not-giving-your-opinion-2