รับรองเอกสาร กงสุล ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์

Share

รับรองเอกสาร กงสุล ได้ง่ายๆ ผ่านทางไปรษณีย์

แนะนำวิธีการ รับรองเอกสาร กงสุล โดยไม้ต้องเสียเวลาเดินทางไปให้ถึงที่ทำการสำหรับผู้ที่กำลังดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านวีซ่าหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

 

ขั้นตอนและเอกสาร

1. เขียนคำร้อง

2. เอกสารของผู้ยื่น – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้า Passport (กรณีชาวต่างชาติ)

3.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณียื่นแทนบริษัท)

4. เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้า Passport (กรณีชาวต่างชาติ)

5. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริง + สำเนา

6. คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองโดยผู้แปล เช่น

  • รับรองคำแปลถูกต้อง (กรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย)
  • Certified Correct Translation (กรณีแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ)

7. ซื้อธนาณัติจำนวนเงินค่ารับรองเอกสาร แบบใหม่ เริ่ม 11 ตุลาคม 2547

  • (ชุดละ 400 บาท – แปลไทยเป็นอังกฤษ)
  • (ชุดละ 400 บาท – แปลอังกฤษเป็นไทย)
  • บวกค่าส่ง EMS อีก 60 บาท
  • สั่งจ่าย ปณ.หลักสี่ ในนาม นายอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

8. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ คุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

ติดต่อสอบถามและติดตามเอกสารได้ที่ โทร. 02-575-1058 ถึง 60 โทรสาร  02-575-1054

ในการส่งเอกสารเพื่อรับรองทางไปรษณีย์ คุณจะต้องเขียนรายละเอียดการติดต่อของคุณให้ใช้เจนโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ค่ะ

 

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รับรองเอกสาร กงสุล ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์

รับรองเอกสาร กงสุล ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มาของข้อมูล : https://consular.mfa.go.th/th/publicservice