เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ โควิด 19

โควิด
Share

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ โควิด 19 เมื่อเราต้องอยู่กับมันการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อให้ทันข่าวสารนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางคำอาจจะเป็นศัพท์ทางการแพทย์ไปสักนิด แต่นี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่เราจะได้ศึกษามันไปในตัว ซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวเราก็จะจำได้ทั้งหมดในไม่ช้า

เอ้า! ไปดูกันค่ะว่ามีคำไหนเกี่ยวกับ โควิด ที่เราคุ้นชินได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ บ้าง

 

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

โควิด

 

 

 1. Disease  (ดี ซีส) โรค, เชื้อโรค
 2. Spread of disease (สปรีด ออฟ ดิ ซีส) การแพร่กระจายของโรค
 3. Endemic (เอ็น เด มิค)โรคประจำท้องถินหนึ่ง
 4. Epidemic (แอ พิ เด มิค) การระบาด
 5. Outbreak (เอาท์ เบรค) การระบาดของโรค
 6. Pandemic (แพน เด มิค) การระบาดใหญ่
 7. Infection (อิน เฟลค ชึ่น) การติดเชื้อ
 8. Symptom (ซิม ทั่ม) อาการป่วย
 9. Detectable (ดิ เทค ทา เบิล) ตรวจพบได้
 10. Immunity (อิม มิว นิ ทิ่) ภูมิคุ้มกัน
 11. Restriction (เรซ ทริค ชึ่น) ข้อจำกัด
 12. Risk (ริสค์) ความเสี่ยง
 13. Measures (แม เชอร์ส) มาตรการ
 14. Increase (อิน ครีซ) เพิ่มขึ้น
 15. Harm (ฮาร์ม) อันตราย
 16. Effective (เอฟ เฟค ทีฟ) มีประสิทธิภาพ
 17. Mental Health (เมน ทอล เฮลธ์) สุขภาพจิต
 18. Preventative (พรี เวน เท ทีฟ) ป้องกัน
 19. Humanity (ฮิว แม นิ ทิ่) มนุษยชาติ
 20. Distancing (ดิส แทน ซิ่ง) ระยะความห่าง
 21. Patience (เพ เชี่ยน) ความอดทน
 22. Appalling (อัพ พัล ลิ่ง) น่าหวาดกลัว
 23. Impact (อิม แพ็ค) ผลกระทบ
 24. Suffering (ซัพ เฟอ ริ่ง) ที่กำลังประสบ
 25. Uncontrollable (อัน คอน โทรล รา เบิล) ไม่สามารถควบคุมได้
 26. Reduction (รี ดัค ชึ่น) การลดลง
 27. Survival Rate (เซอ ไว วัล เรท) อัตราการรอดชีวิต
 28. Allergy (แอล เลอ จิ่) โรคภูมิเเพ้
 29. Fatigue (ฟา ทีค) ความเหนื่อยล้า
 30. Cough (คัฟ) ไอ
 31. Sneeze (สนิซ) จาม
 32. Runny Nose (รัน นี่ โนส) อาการน้ำมูกไหล
 33. Exhaustion (เอ็กซฺ ซอส ชึ่น)  อ่อนเพลีย
 34. Medicine (เมด ดิ ซีน) ยา
 35. Treatments (ทรีท เม้นทฺส์) การรักษา
 36. Immunocompromised (อิม มิว โน คอม โพร ไมซ์) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 37. Experimental (เอ็ก เพีย รา เมน ทอล) การทดลอง
 38. Defence (ดำเฟนซ์) ป้องกัน
 39. High Risk (ไฮ ริสฺค์) มีความเสี่ยงสูง
 40. Circumstance (เซอ คัม สแตนซ์) สถานการณ์
 41. Disease Prevention (ดิ ซีส พรี เวน ชึ่น) การป้องกันโรค
 42. Recovered (รี คัพ เวิร์ด) หายดีเเล้ว
 43. Quarantine (ควา รัน ทีน) การกักตัว
 44. Prescription (พรี สคริป ชึ่น) ใบสั่งยา
 45. Blood Pressure (บลัด เพรส เชอร์) ความดันโลหิต 
 46. Medical Advice (เมด ดิ คอล แอด ไวส์) คำแนะนำทางการแพทย์ 
 47. Precaution (พรี โคว ชึ่น) มาตรการป้องกัน
 48. Spread (สปรีด) การแพร่กระจาย
 49. Anxious (แอง เชียส) วิตกกังวล
 50. Isolation (ไอ โซ เลท) การแยกตัว
 51. Incubation Period (อิน คิว เบ ชึ่น) ระยะฟักตัว
 52. Herd Immunity (เฮิร์ด อิม มิว นิ ทิ่) ภูมิคุ้มกันหมู่
 53. Community spread (คอม มู นิ ทิ สปรีด) การแพร่กระจายในชุมชน
 54. Transmission (ทรานสฺ มิช ชึ่น) การแพร่เชื้อ
 55. Asymptomatic (เอ ซิม โท เม ทิค) ติดเชื้อไม่มีอาการ
 56. Super-spreader (ซุป เปอร์ สปรีด) การแพร่การะจายในคนหมู่มาก
 57. Preventing COVID-19 (พรี เวน ทิ่ง โค วิด ไน ทีน) การป้องกัน COVID-19
 58. Hand hygiene (แฮนด์ ฮาย จีน) การรักษาสุขอนามัยของมือ
 59. Self-monitoring (เซลฟฺ มอ นิ เทอ ริ่ง) การตรวจสอบเฝ้าระวังตนเอง
 60. The medical response (เดอะ เมด ดิ คอล เรสซฺ ปอนซ์) การตอบสนองทางการแพทย์
 61. Anti-viral medicines (แอน ทิ ไว รัล เมด ดิ ซีนสฺ) ยาต้านไวรัส
 62. Personal protective equipment (PPE) (เพอ โซ นอล โพร เทค ทีฟ อี ควิป เม้นท์) ชุดสวมใส่ป้องกันทางการเเพทย์ PPE

 

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์สแลงอังกฤษ ที่เห็นบ่อยในชีวิตประจำวัน British Slang

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์สแลงอังกฤษ ที่เห็นบ่อยในชีวิตประจำวัน British Slang

 

 

ฝึกภาษาอังกฤษ British Slang คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร

ฝึกภาษาอังกฤษ British Slang คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร

 

อ้งอิง : www.yalemedicine.org