วิธี พูดภาษาอังกฤษ เมื่ออยากแสดงความเห็นในภาษาอังกฤษ | Giving your opinion

พูดภาษาอังกฤษ
Share

แสดงความเห็นในภาษาอังกฤษ Giving your opinion

รู้หรือไม่คะว่าวิธีการเกริ่น พูดภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นในภาษาอังกฤษ นั้นมีมากมายหลากหลายวิธีค่ะ ในการสนทนาในภาษาอังกฤษคำเหล่านี้จะช่วยทำให้บทสนทนาของคุณดูสละสลวยขึ้นมากอีกด้วยนะคะ

ไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆ ว่าการ พูดภาษาอังกฤษ แสดงความเห็น พูดอย่างไรได้บ้าง ชอบคำไหนก็สามารถจดจำแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ

แสดงความเห็นในภาษาอังกฤษ Giving your opinions

 

I reckon…(ไอ เร็คคอน)

 • I reckon I’m going to get that job.
 • I reckon it’s going to rain.

I’d say… (ไอ วึด เซ)

 • No, I’d say he didn’t have kids.
 • And I’d say he likes you.

Personally, I think… (เพอโซนอลี่ ไอ ติ้งคฺ)

 • Personally, I think she’s wonderful.
 • Personally, I think that misses the point”.

In my view, (อิน มาย วีว)

 • In my view, the country needs a change of government.
 • In my view, nothing gonna be changed.

To my mind (ทู มาย มายด์)

 • To my mind, it’s simply easy making salad.
 • The totality of evidence, to my mind, powerfully suggests that he is clean.

In my opinion, (อิน มาย ออพพิเนี่ยน)

 • In my opinion, We can do what we want if it doesn’t make anyone hurt.
 • In my opinion, The way he talk to you he likes you.

 

พูดภาษาอังกฤษ

What I reckon is… (วอท ไอ เร็คคอน อิส)

 • What I reckon is you should find a new job so you can have more time for family
 • What I reckon is we should go home now it’s going to rain soon

In my humble opinion… (อิน มาย ฮัมเบิล ออพพิเนี่ยน)

 • In my humble opinion, she’s making a big mistake.
 • In my humble opinion, you should let her go.

I’m utterly convinced that… (อาม อัทเทอรี่ คอนวิ่นซฺ แดท)

 • I’m utterly convinced that he is a good man.
 • I’m utterly convinced that you’ve done the right thing.

As far as I’m concerned… (แอส ฟารฺ แอส ไอ คอนเซินนฺ)

 • As far as I’m concerned, I don’t feel safe in this city anymore.
 • As far as I’m concerned you can do what you like.

To my way of thinking, (ทู มาย เวย์ ออฟ ติ้งคิ้ง)

 • To my way of thinking, it would just be a massive waste of money.
 • To my way of thinking, the plan should never have been approved.

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

Sources