Google Adsense คืออะไร ?

Google Ads
Share

Google Adsense คืออะไร ?

Google Ads คือ​ อีกหนึ่ง​ช่องทาง​การสร้างรายได้จาก Google สำหรับผู้มีเว็บไซต์ โดย Google ได้เปิดโอกาสให้กับเจ้าของเว็บไซต์สามารถนำโฆษณาของ Google มาลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของตนเอง
โดยหลังจากนั้น หน้าที่ของ Google จะเป็นผู้กำหนดและส่งโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรามาให้ เช่น เว็บไซต์เราทำเกี่ยวกับบริษัทท่องเที่ยว โฆษณาที่ส่งมา เป็นประเภท โฆษณาเกี่ยวกับทัวร์ ,โรงแรม, สายการบิน เป็นต้น

ตัวอย่างโฆษณา Google Adsense

Google Ads
Google Ads

Adsense ทำเงินได้จริงหรือ?

เนื่องจากมีผู้โฆษณาบน Google หรือที่เรียก Google Ads  (AdsWord) ผู้คนเหล่านี้ คือคนที่จะจ่ายค่าคลิกบนโฆษณาที่มาปรากฏบนที่เว็บไซต์ของคุณ ที่ได้ติดตั้ง Adsense แล้ว จากนั้น Google จะเป็นผู้ประมวลว่า ในเว็บไซต์คุณมีเรื่องราวที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับกับเรื่องไหน ควรใช้โฆษณาแบบไหน และจะส่งโฆษณานั้นมายังบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ
โดยหน้าที่ของคุณคือผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ สิ่งที่คุณต้องทำนั้นก็คือ การสร้างจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขให้ได้มากที่สุด ยิ่งมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและเห็นโฆษณาบนเว็บไซต์ของคุณ และจำนวนการคลิกโฆษณายิ่งมากขึ้นตามไปด้วย

รายได้นั้นมาจากไหน? ได้รับเงินเมื่อไหร่?

หลักการของการนำมาซึ่งรายได้ก็คือ จ่ายเมื่อคลิกหรือที่เรียกกันว่า PPC (Pay Per Click)  คือ เมื่อคนที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณคลิกที่โฆษณาของ Google เมื่อนั้นเราถึงจะได้เงิน
ซึ่งแต่ละคลิกจะได้เงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำ Google Adwords ว่าจ่ายให้กับ Google มากน้อยเท่าไร ถ้า จ่ายมาก เราก็ได้มาก
ส่วนการรับเงินจาก Google นั้น จะสามารถรับได้ก็ต่อเมื่อ​ยอดสะสม​ จากการ​ คลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ ครบ​ $100 เหรียญสหรัฐ
สรุป​ง่ายๆ​ ว่า​ Google Adsense​ คือการเปิดพื้นที่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ Google นำโฆษณามาลงนั่งเอง
ศึกษาวิธีการติดตั้ง Adsense บนเว็บไซต์ได้ที่บทความนี้  คลิก ติดตั้ง Adsense