25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน

0
25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน
Share

25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน

รู้จักกับ Homophones คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีการออกเสียงที่คล้ายคลึงกัน (คำพ้องเสียง) แต่ความหมายของมันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งคำเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น เนื่องจากว่าการออกเสียงของชุดคำศัพท์เหล่านี้ออกเสียงเเบบเดียวกันอาจทำให้คุณแปลความหมายบทสนทนาของผู้ร่วมสนทนาได้ผิดไป

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดของการเเปล คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พ้องเสียงเหล่านี้ในบทสนทนา เราจึงได้นำ 25 Homophones คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายที่ต่างกันมาให้คุณได้ทำความรู้จักและเรียนรู้ เมื่อคุณรู้ความหมายของชุดคำศัพท์เหล่านี้แล้วคุณก็จะสามารถเข้าใจในบทสนทนาของผู้ร่วมสนทนาต้องการที่จะสื่อถึงได้โดยไม่ทำให้คุณตีความหมายผิดประเด็นไป

1. Ate – Eight (เอท)

Ate :  คำนี้เป็น Past tense ของคำว่า eat หมายถึง “กิน”

Eight : หมายถึงจำนวนตัวเลข คือ “8”

2. Bare – Bear (แบร์)

Bare : หมายถึงเปล่าเปลือย เช่น Bare feets – เท้าเปล่า, Bare hands (มือเปล่า)

Bear : หมายถึง “หมี”

3. Buy – Bye (บาย)

Buy : เป็นกริยา หมายถึง “ซื้อ”

Bye : คำกล่าวลาสั้นๆ ในภาษาอังกฤษ “บาย”

4. Cell – Sell (เซล)

Cell : หมายถึงเซล เช่นเซลสมอง, เซลผิวหนัง

Sell : เป็นคำกริยาคือ “การขาย”

5. Do – Due (ดู)

Do : เป็นคำกริยาหมายถึง “ทำ”

Due : หมายถึง “ถึงกำหนด” เช่น he is due back soon

6. Eye – I (อาย)

Eye : ที่หมายถึง “ตา” เป็นอวัยวะในร่างกาย

I : หมายถึง “ฉัน” ใช้กล่าวถึงตนเอง

7. Fairy – Ferry (แฟรี่)

Fairy : หมายถึง “นางฟ้าหรือเทพธิดา”

Ferry : หมายถึง “เรือเฟอร์รี่” แต่เวลาออกเสียงในภาษาอังกฤษจะพูดว่า แฟรี่

8. Flour – Flower (ฟลาวเออร์)

Flour : หมายถึง “แป้งทำอาหาร”

Flower : หมายถึง “ดอกไม้”

9. For – Four (โฟร์)

For : หมายถึง “เพื่อ” เช่น For you.

Four : หมายถึง จำนวนเลข “4”

10. Hour – Our (อาวเออร์)

Hour : หน่วนของเวลาที่เรียกว่า “ชั่วโมง” เช่น 4 hours.

Our : หมายถึง “ของเรา” เช่น Our house.

11. Here – Hear (เฮีย)

Here : หมายถึง “ที่นี่” เช่น We live here.

Hear : คือการ “ได้ยิน” เช่น I can’t hear you.

12. Know – No (โน)

Know : หมายถึง “รู้ การรับรู้” เช่น I know how to drive.

No : หมายถึง “ไม่” คือคำปฏิเสธ เช่น No, I don’t think so.

13. Leave – Leaf (ลีฟ)

Leave : หมายถึง “การจากลา” เช่น They leave me alone.

Leaf : หมายถึง “ใบไม้” เช่น banana leaf (ใบตอง)

 

คำพ้องเสียงภาษาอังกฤษ

Homophones

 

บทความภาษาเพิ่มเติม

 

อ้างอิง : https://www.fluentu.com/blog/english/english-homophones/