บินทั่วไทยกับ Thai Lion Air โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาท ต่อเที่ยวบิน

Share

SET OFF  – บินทั่วไทยกับ Thai Lion Air โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 บาท ต่อเที่ยวบิน

ThaiLionAir พร้อมเเล้วทุกเส้นทางบินในประเทศ

โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้นที่ 1,200 ต่อเที่ยวบิน

ช่วงเวลาจอง : วันนี้ – 30 กันยายน 63
เดินทาง : วันนี้ – 30 กันยายน 63

?เช็คราคา >> https://bit.ly/3fGlGwo

▪️ราคานี้รวมภาษีสนามบินแล้ว
▪️ฟรี สัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม: ทุกเที่ยวบินของไทยไลอ้อนแอร์
.
หรือผ่านช่องทางนี้ > https://bit.ly/2YNKVGg

 

 

การเปลี่ยนแปลง
  • เปลี่ยนวันเดินทาง/เที่ยวบิน : ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง
  • เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร/เส้นทาง : ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร และเส้นทางได้
การขอคืนเงิน
  • ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้