PR News | งานเทียนพรรษา 2563 จังหวัดอุบลราชธานี “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น”

Share

งานเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น”

วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2563 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดทำต้นเทียนและจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 119 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีมีมติงดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรียกร้องให้จัดงานดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้มีการรักษาประเพณี งานแห่เทียนพรรษา ไว้ให้คงอยู่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

– โซนการจัดแสดงแสงเสียงเทียนพรรษา ประกอบด้วย เทียนพระราชทาน ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 5 ต้น ได้แก่ ประเภทแกะสลัก/ ติดพิมพ์ ขนาดใหญ่-กลาง จากวัดผาสุการาม ,วัดเลียบ ,วัดพลแพน, วัดมหาวนาราม โดยมีการจัดแสดงผสมผสานแสง เสียงและคำบรรยาย เพื่อสร้างความน่าสนใจ
– โซนนิทรรศการหลวงปู่มั่นและพุทธศาสนา  แสดงถึงนิทรรศการเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของหลวงปู่มั่นครบรอบ 150 ปีชาตกาล ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ และนิทรรศการพุทธประวัติ
– โซนการจัดแสดงภาพถ่ายขบวนแห่เทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลจากชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุบลราชธานี
– โซนถนนสายเทียน มีกิจกรรม การหล่อเทียน ทำดอกผึ้ง การติดพิมพ์ และแกะสลักเทียน
– โซนต้นเทียนจำลองแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอต่างๆ 10 อำเภอ
– โซนการแสดงศิลปวัฒนธรรม  การแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง หมอลำ ลูกทุ่ง และการแสดงร่วมสมัย
– โซนของดีเมืองอุบล การนำเสนอสินค้าจากชุมชนเพื่อมาสาธิตและจำหน่ายในงาน เช่น ซาลาเปา จากอำเภอพิบูลมังสาหาร, ปลาส้มสามพันโบก, ผ้ากาบบัว, เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว , เทียนหอม อำเภอเดชอุดม เป็นต้น
– การเปิดคุ้มวัดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมต้นเทียนในชุมชนรวมทั้งตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมรอบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการทางสาธารณสุขและ SHA อย่างเข้มข้น เป็นต้นแบบการจัดงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบNew Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจัดทำระบบ Live Map เพื่อควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแจ้งความประสงค์ก่อนเข้างาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ครั้งละไม่เกิน 2,000 คน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2563 ที่ www.thailandfestival.org/งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี2563

 

 

ที่มา : www.thailandfestival.org

 

Set Off รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย