คาถา ชุมนุมเทวดา (เทวดารับรู้ได้รวยล้นฟ้า) – พุทธานุภาพ