ชากแง้ว

ที่เที่ยวพัทยา

ตลาดจีนโบราณ ชากแง้ว ที่เที่ยวพัทยา ไม่เชื่อก็ต้องว่าที่นี่คือ “พัทยา”

เที่ยวพัทยา พาเยือนถิ่นชุมชนจีนโบราณแต่ครั้งอดีตแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับบรรยากาศเก่าๆ อันแฝงไปด้วยเสน่ห์ตลาดเก่าแก่แห่งนี้มีอายุยาวนานนับกว่า 100...