ช่องส่องผี

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรในทุกภาพทุกชาติ

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรในทุกภาพทุกชาติ (หันทะ มะยัง...