ฝึกหัดท่อง คำกลอนทั่วไป ชุดที่ 1 (13) สัพเพ สังขารา อะนิจจา