ฝึกหัดสวด คาถาโพธิบาท (5) ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง