ฝึกหัดสวด คาถาโพธิบาท (7) อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง