ฝึกหัดสวด คาถาโพธิบาท (8) อิสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง