พิจารณาสังขาร วัดเทพนมสุทธาวาส นครพนม บ้านดงโชค ตำบลหนองญาติ