ฟัง 3 วินาที นอนหลับลึกได้ทันที บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ

บทสวดพาหุง

บทสวดพาหุง พุทธชัยมงคลคาถา พาหุง มหากา สวดมนต์ก่อนนอน สร้างพลังบุญ สวดยาว 4 ชั่วโมงเต็ม

พุทธชัยมงคลคาถา หรือบทสวดพาหุง มหากา เป็นบทสวดที่ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักและนิยมสวดกันมาก...