ย้ายประเทศกันเถอะ! “สมชัย” ชี้คนรุ่นใหม่ไม่ได้เพ้อฝัน แนะผู้นำไม่ควรมองผ่าน