อุบลราชธานี พบถ้ำวังพญานาค | 07-10-59 | เช้าสดใส | thairathtv