การตรวจร่างกาย สำหรับการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ ระยะยาว TB Test (Tuberculosis Tests)

ยื่นวีซ่าอังกฤษ
Share

ยื่นวีซ่าอังกฤษ ระยาวเพื่อที่จะอาศัยอยู่นานกว่า 6 เดือนนั้น เพื่อนทราบน่าจะต้องทราบกันดีว่าทุกคนที่มาจากในประเทศที่ทางรัฐบาลอังกฤษกำหนดจะต้องทำการตรวจทดสอบหาเชื้อวัณโรค (TB) ซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นค่ะ ดังนั้นเราคนไทยทุกคนที่ประสงค์จะยื่นวีซ่าระยะยาวของอังกฤษจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจนี้

ถ้าหากว่าเพื่อนๆ ท่านไหนที่กำลังรวบรวมเอกสารในการการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ พร้อมแล้วและขั้นนตอนที่เหลือคือการตรวจร่างการหาเชื้อวัณโรค หรือที่เรียกว่า TB Test สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ด้านล่างนี้ เพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับการตรวจ ซึ่งต้องบอกว่าการตรวจร่างกายนี้ไม่ได้ที่จะสามารถตรวจได้ตามคลินิกทั่วไป โดยจะต้องเป็นคลินิกที่ระบุและได้รับการยอมรับในการที่จะใช้ยื่นวีซ่าเพื่อเข้าอยู่อาศัยระยะยาวในราชอณาจักรค่ะ

 

การตรวจร่างกาย สำหรับการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ ระยะยาว TB Test (Tuberculosis Tests)

หน้าตาเว็บไซต์เพื่อเข้าทำการลงทะเบียนและนัดหมายรับการตรวจ

IOM (International Organisation for Migration ) UKTB office 

เว็บสำหรับการลงทะเบียนและนัดหมาย http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp

ข้อมูลการติดต่อ

 

การตรวจร่างกาย สำหรับการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ ระยะยาว TB Test (Tuberculosis Tests)

เมื่อทำการนัดหมายสำเร็จเรียบร้อยแล้วในระบบจะปรากฏดังนี้ค่ะ

 

สิ่งที่จะต้องเตรียมไปด้วยในวันที่รับการตรวจ

  1. หนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนาหนังสือเดินทางหนึ่งฉบับ
  2. ที่อยู่ในอังกฤษ (พิมพ์หรือเขียนลงบนกระดาษ ถ้ามี)

ระยะเวลาในการรอผลอยู่ในระหว่าง 7 วันหลังจากรับการตรวจ

 

ค่าใช้จ่าย  3,800 บาท ต่อ คน

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างหาก ไม่ได้รวมอยู่ในค่าสมัครวีซ่า ซึ่งคุณจะต้องจ่ายโดยตรงให้กับทางคลินิก

 

หากผลการตรวจออกมาแล้วและพบว่าคุณไม่ได้มีวัณโรค คุณจะได้รับใบรับรองซึ่งมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เอ็กซ์เรย์ของคุณ ซึ่งใบรับรองนี้จะเป็นหนึ่งในเอกสารที่จะใช้ในการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ เพื่ออยู่อาศัยระยาวได้นั่นเองค่ะ

 

หากมีความสงสัยอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจร่างกายนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก UK GOV Official website ได้เลยนะคะ

 

แผนที่

การตรวจร่างกาย สำหรับการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ ระยะยาว TB Test (Tuberculosis Tests) 2

 

บทความที่เกี่ยวข้อง